WILO SE, Dortmund, Duitsland
WILO SE, Dortmund, Duitsland

WILO SE, Dortmund, Duitsland

November 2012 - November 2016

Als betrokken medewerker heb je het beste voor met de onderneming, de medewerkers en de relaties, om deze reden is de OR zo belangrijk voor de onderneming en heb ik ervoor gekozen de spil te zijn tussen medewerker en organisatie.Samen werken we aan wat bijdraagt aan zowel het welzijn van de organisatie als dat van de medewerker.

Europese Ondernemingsraad bij WILO SE

In de Europese ondernemingsraad worden alle dochterondernemingen van WILO SE vertegenwoordigd die zijn gehuisvest in de Europese Unie. De raad bestaat uit nationale, regionale en ondernemingsvertegenwoordigers.

De Europese ondernemingsraad vertegenwoordigt alle werknemers binnen de Europese Unie en komt twee maal per jaar bijeen.

Verantwoordelijkheden Lid Europese Ondernemingsraad

Binnen de Europese Ondernemigsraad informeren we elkaar over wat er speelt binnen de dochterorganisaties en landen. De raad heeft het recht op consultatie of informatie op het moment dat een probleem grensoverschrijdend is. Vooraf informeren we bij de organisaties die wij vertegenwoordigen naar wat er speelt, we filteren hieruit de informatie en stellen de grensoverschrijdende onderwerpen ter discussie, achteraf informeren wij de organisaties die wij vertegenwoordigen over wat besproken is en wat er, met hetgeen zij aangedragen hebben, gedaan gaat worden.

Binnen de ondernemingsraad ben ik een regionale vertegenwoordiger. Ik vertegenwoordigde West Europa, hierin zijn de landen België, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk opgenomen. Omdat deze regio uit meer dan 250 medewerkers bestond, deed ik dit samen met een collega uit het Verenigd Koninkrijk.

Over WILO SE

De Wilo is een wereldwijd toonaangevende premium leverancier van pompen en pompsystemen voor gebouwentechniek, waterbeheer en industrie.

Met behulp van slimme oplossingen die mensen, producten en diensten samenbrengen, de Wilo Group is op weg om de digitale pionier in de sector te worden. Ongeveer 7.800 medewerkers ondersteunen het bedrijf wereldwijd.

Meer informatie:

  wilo.com

 

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany

   +49 231 41 020