Ik ben een gedisciplineerde analytische perfectionist die behoefte heeft zichzelf te ontwikkelen.

Ik, Frans Brakenhoff, zoek nieuwe uitdagingen, zowel in mijn huidige werk als mogelijk toekomstig werk. Ik kan zowel goed zelfstandig werken als in groepsverband. Bij de keuzes die ik maak gebruik ik niet alleen individuele doelen, maar kijk ook naar overkoepelende doelen, bijvoorbeeld dat van het bedrijf. Als ik ergens voor ga, dan doe ik dat alleen voor de volle 100%. Efficiëntie is een kernwoord hierin. Ik ben altijd op zoek naar verbeteringen in de processen waarin ikzelf bezig ben of de processen waar mijn directe collega’s mee bezig zijn.

Klanttevredenheid is voor mij belangrijk, ook wanneer de klant eenmalig iets koopt. Een klant die goed geadviseerd wordt, ook wanneer je aangeeft dat je hem niet kunt helpen, zal terugkomen.

Ik kan zowel met Apple’s MacOS omgaan als Microsoft’s Windows en heb een uitgebreide kennis van het Microsoft Office-pakket en kan omgaan met Microsoft Navision (Dynamics) ERP en Microsoft Dynamics CRM.

Ik heb behoefte om te leren, mijzelf te ontwikkelen, zowel zakelijk als privé.

Lees meer: Customer Experience & Multichannel Management (postdoctoraal)

Beeckestijn Business School, Leusden, Nederland

Oktober 2017 - Februari 2018

De klant wil beleving. Het gaat erom je merkbelofte waar te maken en klantwensen daarin mee te nemen. Goede producten en diensten zijn een commodity. Daarmee onderscheidt je jezelf niet meer als bedrijf. Om aanbevelers te creëren moet je in kunnen spelen op de emotionele beleving: 'share of mind’ leidt tot 'share of wallet'. Emotionele betrokkenheid en authentieke interactie zijn het strijdtoneel geworden, in toenemende mate via social media.

De rode draad van de postdoctorale opleiding Customer Experience & Multichannel Management is het leveren van een intentionele, gedifferentieerde en waardevolle beleving. Altijd en overal. Omdat over alle kanalen een consistente beleving geboden moet worden, wordt speciale aandacht besteed aan multichannelstrategie en -management, e-commerce, mobile internet, marketing en social media.

Om als organisatie de gewenste omslag te maken, is een strategische keuze vereist die ook nog moet worden geïmplementeerd.

Lees meer: Masterclass Customer Journey

SRM, Utrecht, Nederland

Januari 2017 - April 2017

Klantbeleving, Customer Experience, Net Promotor Score, Klantreviews, 9+ .... Organisaties zijn volop in beweging om de klant beter te bedienen, waarbij 'gewoon' doen wat er verwacht wordt (en dus inspelen op de functionele beleving) in veel gevallen al lang niet meer genoeg is om bijvoorbeeld door klanten aanbevolen te worden. Men wil graag promotors, maar promotors voor je proberen te winnen door functioneel te verbeteren gaat niet lukken. Men moet met (potentiële) klanten een emotionele connectie moeten maken op Momenten van de Waarheid. Dit verwachten ze niet, het geeft bovendien aan dat je aan hen denkt, er voor hen wilt zijn, en wilt meedenken als de klant daar onbewust behoefte aan heeft. Dat geldt zowel in de offline als in de online klantreis. Om deze Momenten van de Waarheid te achterhalen, zul je allereerst de Customer Journey bloot moeten leggen, om vervolgens met de daarvoor bestemde methodieken te achterhalen waar in die journey de Momenten van de Waarheid verhuld zitten.

Lees meer: Penningmeester Tennisvereniging

H.L.T.C. Marquette, Heemskerk, Nederland

Maart 2013 - nu

Als Penningmeester van de vereniging ben ik lid van het dagelijks bestuur van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor het financieel-administratiebeleid van de vereniging.

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor:

  • Het verzorgen van de betalingen
  • Registratie in de boekhouding van inkomsten en uitgaven
  • Het samenstellen van rapportages voor het bestuur
  • Het samenstellen van de jaarrekening voor de algemene ledenvergadering
  • De verslaglegging naar de kascommissie
  • Het beheer van liquide middelenminder

Lees meer: Lid Europese Ondernemingsraad

WILO SE, Dortmund, Duitsland

November 2012 - November 2016

In de Europese ondernemingsraad worden alle dochterondernemingen van WILO SE vertegenwoordigd die zijn gehuisvest in de Europese Unie. De raad bestaat uit nationale, regionale en ondernemingsvertegenwoordigers.

Binnen de ondernemingsraad ben ik een regionale vertegenwoordiger. Ik vertegenwoordig West Europa, hierin zijn de landen België, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk opgenomen. Omdat deze regio uit meer dan 250 medewerkers bestaat, doe ik dit samen met een collega uit het Verenigd Koninkrijk.

De Europese ondernemingsraad vertegenwoordigt alle werknemers binnen de Europese Unie en komt twee maal per jaar bijeen om elkaar te informeren over wat er speelt binnen de dochterorganisaties en landen. Als raad hebben we recht op consultatie of informatie op het moment dat een probleem grensoverschrijdend is. Vooraf informeren we bij de organisaties die wij vertegenwoordigen naar wat er speelt, we filteren hieruit de informatie en stellen de grensoverschrijdende onderwerpen ter discussie, achteraf informeren wij de organisaties die wij vertegenwoordigen over wat besproken is en wat er, met hetgeen zij aangedragen hebben gedaan gaat worden.